Skip to product information
1 of 1

Chán Magazine - Issue 01 -《馋Chán》第一期

Chán Magazine - Issue 01 -《馋Chán》第一期

Ed. Dot Zhihan Jia, Jiaying Kou

Chan Magazine

Identity & book design: Scene Peng

Translations: Dot Zhihan Jia, Jiaying Kou, Lejin Li

Contributors:
Angela Chan, Angela Hui, Ajla Yi, Chris Zhongtian Yuan, Jingyi Deng, Mama Chen's Kitchen, Molly Chen, Natalie Linh Bolderston, Natalie Tan, Nie Xiao-Yi, Noel Zhang, Renee Zhong, Wu Pei-Chi

Special Thanks to:
Lejin Li, Wei Liu, Yang Yi

chanmagazine.com

Details

170 x 240 mm, full colour, soft back, bound with elastic X-band

2023

Regular price £25.00
Regular price Sale price £25.00
Sale Sold out
Tax included.
View full details